Leagues
X1 – 5v5 Domination - Division 1
Seasons
Season 2
Platform
Xbox One

Season 2 Roster

5v5
  1. iRFlow OwLess
  2. iRFlow eXiisTen
  3. iRFlow DiabloIT
  4. iRFlow Kuzka
  5. iRFlow Sick
  6. iRFlow Crow
  7. zKR3B
  8. iRFlow ZeuS