discordcta

BFAllstars

BFV Pre-Season Roster (Inactive)

8v8
 1. FLXZSNCKZ
 2. Ad3lSKroNe
 3. GasMonkeyyyy
 4. Pucky86
 5. SPASSANAL
 6. TORTENJONNY
 7. Xe0NN
 8. 1st_H3YM4NN
 9. K4Puti
 10. herse1986
 11. PsC-Sone_Gurke
 12. BuffMast3r
 13. -CIA-PsychoKilla