Top_Right-Banner_v2

Banana E-Sport

BFV Season 4 Roster

4v4
  • Zabojca2_-_
  • big_ben99
  • Backens06
  • GV_NanoTeyK
  • C9Japven
  • xCrUeL_sosik02
  • DoktorN-XenoN
  • RAYZE-l-